Menu Close

Tartu SVK üldkoosolek ja aastat kokkuvõttev pidu toimub reedel, 26.01 kell 18-22 Rahwa Restos aadressil Tartu, Turu 45B.Päevakorras:

1. Tartu SVK majandusaasta aruande kinnitamine (saadame enne koosoleku toimumist tutvumiseks)

2. Juhatuse ja sektsiooni juhtide aasta kokkuvõtted ja uue aasta plaanid.

3. Sektsioonide paremate tunnustamine.

4. Auliikmete valimine.

Pange end tantsuks valmis. Muusikat teeb Vladimir Karjalainen ehk SuperVova.

Loomulikult tuleb ka mälumäng, seekord sporditeemaline.

Peol pakutakse süüa-juua. Joovastavaid ja muid meelepäraseid jooke saab igaks enda maitse järgi ise kaasa võtta.

Osalustasu 22 eurot inimese kohta palun pühapäevaks, 21.01 kell 19-ks Tartu Spordiveteranide Koondise arveldusarvele Swedbankis: EE082200001120072823. Selgitusse lisada “Aastapidu”. Kui maksad osalustasu kellegi teise eest, siis palun märkida selgitusse nimi või nimed, kelle eest tasud. Kui tuled näiteks koos kaaslasega, kes pole Tartu SVK liige, siis palun märkida selgitusse “Aastapidu+kaaslane”.

Registreerunuks loeme ja toitu saame pakkuda ainult neile, kes on osalustasu õigeaegselt tasunud.

Neil, kes osaleda ei saa, on võimalus volitada kedagi liikmetest ennast esindama. Selleks tuleb teha volikiri (vt vorm manuses), mis kas saata digiallkirjastatult Tartu SVK esimehele või anda paberkandjal sektsiooni juhi kätte.

Ettepanekud ja materjalid palun saata kas oma sektsiooni juhile või antialasi@gmail.com.