Menu Close

Lisatud info Tartu SVK üldkoosoleku toimumise ja registreerimise kohta!

Tartu SVK üldkoosolek ja aastat kokkuvõttev pidu toimub reedel, 3.02 kell 18-22 Sepa kohvikus Jõe Keskuses aardressil Tartu, Sõbra 58.

Päevakorras:

1. Tartu SVK majandusaasta aruande kinnitamine (vt manust).

2. Põhikirja muutmine. Uuele versioonile (vt manus) ootame muudatusettepanekuid aadressile kuni 30.01.

3. Sektsioonide paremate tunnustamine.

4. Auliikmete valimine.

5. Uue aasta plaanid.

Kõik ettepanekud ja materjalid palun saata antialasi@gmail.com.

Peol pakutakse süüa-juua. Joovastavaid ja muid meelepäraseid jooke saab igaks enda maitse järgi ise kaasa võtta. Igalt sektsioonil on võimalus lisada kuni 5 tantsuks sobivat lugu õhtu muusikavalikusse – sektsiooni esimehel palun koguda lood Youtube linkidena kokku ning saata hiljemalt 29.01 aadressile antialasi@gmail.com.

Osalustasu 20 eurot inimese kohta palun pühapäevaks, 29.01 kell 19-ks Tartu SVK arveldusarvele Swedbankis: EE082200001120072823. Selgitusse lisada “Aastapidu”. Kui maksad osalustasu kellegi teise eest, siis palun märkida selgitusse nimi või nimed, kelle eest tasud. Kui tuled näiteks koos kaaslasega, kes pole Tartu SVK liige, siis palun märkida selgitusse “Aastapidu+kaaslane”.

Registreerunuks loeme ja toitu saame pakkuda ainult neile, kes on osalustasu õigeaegselt tasunud.

Neil, kes osaleda ei saa, on võimalus volitada kedagi liikmetest ennast esindama. Selleks tuleb teha volikiri (vt vorm manuses), mis kas saata digiallkirjastatult Tartu SVK esimehele või anda paberkandjal sektsiooni juhi kätte. Volitused on väga oodatud. 🙂

Kohtumiseni

Andrus Mutli

Tartu SVK

Juhatuse liige

www.tartusvk.eu